Forberedelse til medborgerskabsprøven (2021)

Læremateriale

Medborgerskabsprøven vil bestå af i alt 25 spørgsmål. Lærematerialet til medborgerskabsprøven danner grundlag for de 25 spørgsmål.

Faktanewbook1-ark 1: Skole  Schools

Fakta-ark 2: Uddannelse  Education

Fakta-ark 3: Dagtilbud   Childcare

Fakta-ark 4: Det danske arbejdsmarked   Danish labour market

Fakta-ark 5: Dansk erhvervsliv   Danish industry

Fakta-ark 6: Det danske velfærdssamfund

Fakta-ark 7: Familieliv
Fakta-ark 8: Forenings- og fritidsliv
Fakta-ark 9: Sundhed og sygdom
Fakta-ark 10: Ligestilling
Fakta-ark 11: Demokrati og grundloven
Fakta-ark 12: Det danske retssamfund
Fakta-ark 13: Folketing og regering
Fakta-ark 14: Det lokale selvstyre
Fakta-ark 15: Folkestyret i praksis – Valg og partier

Fakta-ark 16: Borgernes rettigheder og pligter

Fakta-ark 17: Religion og kirke
Fakta-ark 18: Danmark og EU
Fakta-ark 19: Danmark, Norden og Verden

Fakta-ark 20: Danmarks geografi og befolkning

Fakta-ark 21: Natur og miljø
Fakta-ark 22: Transport
Fakta-ark 23: Danmarks historie
Fakta-ark 24: Dansk kultur
Fakta-ark 25: Traditioner og mærkedage