Forberedelse til medborgerskabsprøven (2024)
 
 

Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover de grundlæggende betingelser også opfylde 2 af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man enten har bestået medborgerskabsprøven eller har udvist aktivt medborgerskab i Danmark ved mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer mv.

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven er en ny skriftlig prøve. Den første prøveafholdelse forventes at finde sted i juni 2016. Medborgerskabsprøven herefter vil blive afholdt to gange årligt. Indtil den første prøveafholdelse har fundet sted, er det ikke muligt, at opfylde den supplerende betingelse om medborgerskab ved at bestå medborgerskabsprøven. Man skal i stedet have udvist aktivt medborgerskab for at opfylde den supplerende betingelse om medborgerskab (læs mere om aktivt medborgerskab i afsnittet nedenfor).

Vær opmærksom på, at der er tale om en ny medborgerskabsprøve. En tidligere bestået medborgerskabsprøve fra før 2016 kan ikke opfylde den supplerende betingelse om medborgerskab.

Prøvens indhold

Medborgerskabsprøven er udformet som en multiple choice-prøve og indeholder spørgsmål om hverdagsliv og medborgerskab i Danmark, herunder fx spørgsmål om dagligdagens private og offentlige tilbud (foreninger, folkebiblioteker mv.) og spørgsmål om forhold af betydning for den enkeltes aktive deltagelse i arbejds- og fritidslivet.

Screen Shot 2016-03-18 at 9.30.47 PM

Prøven indeholder også spørgsmål om danske samfundsforhold, herunder fx spørgsmål om det danske velfærdssamfund, om arbejdsmarkedet og den danske arbejdspladskultur, om det danske uddannelsessystem, om det danske demokrati og grundlæggende danske værdier, om Danmark og omverdenen, om Danmarks geografi, og om dansk historie, kunst og kultur.

Der er udarbejdet selvstændigt lærebogsmateriale, så man kan forberede sig til prøven. Prøvens spørgsmål vil tage udgangspunkt i dette materiale.

Prøven vil indeholde i alt 25 spørgsmål. For at bestå prøven skal man svare rigtigt på mindst 20 af de 25 spørgsmål.

 
Translate »