Forberedelse til medborgerskabsprøven (2021)

Dansk erhvervsliv

Grundlaget for Danmarks velstand er veldrevne virksomheder med dygtige medarbejdere. Danmark har traditionelt været et landbrugsland med stor eksport af fødevarer. Frem til 1960 var der knap 200.000 selvstændige landbrugere. I modsætning til mange lande var Danmark domineret af de mellemstore landbrug. Det var baggrunden for en ualmindelig stærk og velorganiseret bondestand, der selv opbyggede og ejede fødevareindustrien.

Siden 1960 er antallet af landbrugsbedrifter faldet med omkring 80 pct., og der er kun ca. 10.000 fuldtidslandmænd tilbage. Småbønderne forsvandt, og mange landbrug er lagt sammen.

I dag er landbrugene meget store og højeffektive. 6-7 pct. af landbrugsarealet drives økologisk. Danmark har fortsat en stor fødevareindustri. Fra 1880’erne oprettede landmændene talrige små selvstændige mejerier og slagterier. Det var andelsselskaber, ejet af landmændene. I andelsselskaberne har hver landmand én stemme, uanset hvor meget mælk eller hvor mange dyr, de leverede. De allerfleste mejerier og slagterier er nu lagt sammen i store koncerner, hhv. Arla og Danish Crown. De eksporterer til hele verden. Men de er stadig andelsselskaber. Arla går i dag ud over Danmarks grænser. I 2000 blev de danske og svenske mejerier lagt sammen, og udvidelsen er fortsat. Arla ejes i dag af 12-13.000 landmænd fra 7 lande: Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien og Luxembourg samt Storbritannien. I Danmark og Sverige er de fleste mælkebønder med.

I Tyskland er Arla blandt de tre største. Arla var i 2015 verdens 7. største mejerikoncern.

Dansk industri har traditionelt været præget af mange små og mellemstore virksomheder. Danmark har ikke haft særligt mange store industrivirksomheder, sammenlignet med de fleste andre lande i Vesteuropa. De små og mellemstore virksomheder har været gode til at finde nicher og hurtige til at omstille sig. Men de store virksomheder er blevet større. Danmark har mange virksomheder, der er kendt i hele verden. Den mest kendte er nok LEGO, der fremstiller byggeklodser til børn i snart sagt alle lande.

Danmark er også en vigtig søfartsnation med adskillige store rederier. Mærsk er et af verdens to største rederier, der sejler med containere. Mærsk udvinder også olie mange steder i verden, herunder i Nordsøen. Danmark har en stor olieproduktion i forhold til landets størrelse og var i mange år det eneste EU-land, der eksporterede mere olie, end det importerede. Produktionen er dog faldet kraftigt siden toppen i midten af 00’erne.

Dansk industri spreder sig over mange områder. Danmark har mange store medicinalvirksomheder, hvor Novo Nordisk, der bl.a. fremstiller insulin til patienter med sukkersyge, er en af giganterne. Novo Nordisk er det største firma i Norden, målt på markedsværdi i 2015.

Danmark fremstiller også over en tredjedel af verdens høreapparater. De tre største danske producenter GN Store Nord (GN Resound), William Demant (Oticon) og Widex udgør tre af de seks største høreapparat-producenter i verden. Danmark er et af verdens førende lande inden for vedvarende energi og energibesparelser. Danmark er hjemlandet for den moderne vindmølleindustri, hvor den såkaldte Gedser-mølle (fra 1957) og Tvind- møllen (bygget 1975-78) gav inspiration til en hel folkebevægelse af små vindmøllefabrikanter fra slutningen af 1970’erne og frem.

Tre af Europas fem største vindmølleproducenter stammer fra Danmark, og verdens to største – Vestas og Siemens Wind Power – ligger stadig i Danmark. I det hele taget er Danmark et af verdens førende lande (og i top-3 i EU), når det gælder ”grøn” produktion, herunder energibesparelser, affaldshåndtering, genbrug mv.

Store internationale virksomheder omfatter bl.a. Rockwool (isolering), Grundfos (pumper mv.), Danfoss (termostater) og Velux (vinduer).
En række danske virksomheder står også stærkt, når det gælder serviceydelser. ISS har omkring en halv million medarbejdere beskæftiget verden over med rengøring, ejendomsservice, sikkerhed mm.

Men også en stribe danske arkitekt firmaer er verdenskendte, ligesom mange ingeniør firmaer beskæftiger sig med rådgivning verden over.
Dygtige, veluddannede medarbejdere er én vigtig kilde til, at danske firmaer klarer sig godt. God ledelse er en anden. Hertil hører også, at danske virksomheder mere end i de fleste lande er kendetegnet ved at give den enkelte medarbejder ansvar for sit eget arbejdsområde. Det forventes, at medarbejderen ikke blot gør, hvad der bliver sagt, men også selv tager ansvar og initiativ, naturligvis i forståelse med lederen.