Forberedelse til medborgerskabsprøven (2021)

Danmarks geografi og befolkning

Danmark ligger i den nordlige del af Europa og er en del af Skandinavien, der også omfatter Norge og Sverige. Norge ligger nord for Danmark, og Sverige ligger nordøst for Danmark. Syd for Danmark ligger Tyskland og Polen.
Færøerne og Grønland er med i det danske rigsfællesskab. Færøerne og Grønland regulerer i høj grad deres samfund selv inden for rammerne af den færøske hjemmestyreordning og den grønlandske selvstyreordning. Færøerne og Grønland har deres egne demokratiske forsamlinger.

Samtidig er færinger og grønlændere danske statsborgere og vælger repræsentanter til Folketinget i Danmark. Der vælges to medlemmer på Færøerne og to medlemmer i Grønland.

Danmarks geografi

Danmark er geografisk et lille land. Dets areal er kun på lidt mere end 43.000 km2, når man ikke regner Grønland og Færøerne med.Danmark består af halvøen Jylland og over 400 større og mindre øer. Den største ø er Sjælland. De mange øer betyder, at Danmark har en meget lang kystlinje – omkring 7.300 km. Det største farvand omkring Danmark er Nordsøen, som i Danmark også kaldes for Vesterhavet. Nord for Danmark ligger Skagerrak. Sydøst for Skagerrak og nord for Sjælland og Fyn ligger Kattegat. Farvandet mellem Jylland og Fyn hedder Lillebælt, mens farvandet mellem Fyn og Sjælland hedder Storebælt. Farvandet mellem Sjælland og Sverige hedder Øresund.

Der er mange broer i Danmark. Nogle af de vigtigste er:

•Lillebæltsbroerne, der forbinder Jylland og Fyn over farvandet Lillebælt
•Storebæltsbroen, der forbinder Fyn og Sjælland over farvandet Storebælt
•Øresundsbroen, der forbinder Danmark og Sverige over farvandet Øresund.
Det nordligste punkt i Danmark kaldes for Grenen, og det ligger nordøst for byen Skagen i Nordjylland. Ved Grenen mødes de to farvande Skagerrak og Kattegat.

Det sydligste punkt i Danmark er Gedser Odde på øen Falster. Gedser Odde ligger ud til farvandet Østersøen. Det vestligste punkt i Danmark er Blåvands Huk i Vestjylland. Blåvands Huk ligger ud til farvandet Nordsøen (Vesterhavet).Det østligste punkt i Danmark udgøres af øgruppen Ertholmene, som ligger øst for Bornholm i Østersøen. Danmark er et fladt land uden bjerge. Det højeste punkt i det danske landskab ligger godt 170 meter over havets overflade. En stor del af landet er dækket af marker og skov. Et af de få steder, hvor der er klipper i Danmark, er på øen Bornholm og på Ertholmene.

Danmarks befolkning

Der bor ca. 5,7 millioner mennesker i Danmark. Af dem er ca. 704.000 (12 %) indvandrere eller efterkommere. De fleste mennesker bor i byerne. Hovedstaden København er den største by og ligger på Sjælland. I København bor der ca. 580.000 mennesker. I Region Hovedstaden (København og området omkring København) bor der ca. 1,7 millioner mennesker. Den næststørste by er Aarhus, som ligger i Jylland. Byen har ca. 261.000 indbyggere. Den tredjestørste by i Danmark er Odense på Fyn med ca. 174.000 indbyggere. Den fjerdestørste by er Aalborg, som ligger i Nordjylland og har lidt over 110.000 indbyggere. Og Esbjerg i Vestjylland er den femtestørste by med ca. 72.000 indbyggere.