Forberedelse til medborgerskabsprøven (2021)

Transport

Det er relativt let at komme rundt i Danmark. Vejnettet er godt udbygget, og til flere øer er der broer. Det er også let at komme rundt i Danmark med offentlig transport.

Veje, broer og offentlig transport

Danmark har et godt vejnet. Det danske vejnet er et af de tætteste i verden, og motorvejsnettet dækker det meste af landet. Det er gratis at køre på de danske motorveje.

Der er omkring 30 større broer i Danmark.
De største er,
• Storebæltsbroen mellem Fyn og Sjælland
• Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige
• Lillebæltsbroerne mellem Jylland og Fyn

Man skal betale for at køre over Storebæltsbroen og Øresundsbroen i bil. De andre broer er gratis at anvende.

Der er også gode muligheder for at bruge offentlig transport i Danmark. Der kører tog og busser i alle Danmarks fem regioner. Der er normalt ikke langt til den nærmeste tog- eller busforbindelse. Det gælder også i områder, hvor der ikke bor så mange mennesker. I alle de større byer er der bybusser. Og i hovedstadsområdet er der desuden metro og S-tog.

Staten giver økonomisk støtte til den offentlige transport. Men man skal normalt købe billet, når man vil bruge den offentlige transport. Hvis man kører uden gyldig billet, kan man blive pålagt at betale en kontrolafgift. Det er forbudt at ryge i offentlige busser og tog.
Forhold for bilister

Der gælder en lang række regler for bilister i Danmark.

Kørekort

Det er lovpligtigt at have et gyldigt kørekort for at køre bil. Man kan ansøge om at få udstedt et dansk kørekort hos det lokale Borgerservicecenter. For at få udstedt kørekort til almindelig bil, kræver det bl.a., at man er fyldt 18 år og har bestået en køreprøve. Køreprøven er både praktisk og teoretisk. Og inden prøven skal man have fået undervisning hos en autoriseret kørelærer.

Det er forbudt at øve sig i at køre bil med andre end en kørelærer, når man ikke har kørekort. Man kan få bøde- eller fængselsstraf for at køre uden kørekort. Udenlandske kørekort, skal måske ombyttes til et dansk kørekort, for at man må køre bil i Danmark. Det kommer bl.a. an på, i hvilket land kørekortet er udstedt.

Sikkerhedssele og barnestole

Hvis en siddeplads i en bil er forsynet med en sikkerhedssele, skal den anvendes, når man kører i Danmark. Det gælder for alle passagerer i bilen – både på for- og bagsæde. Man kan få en bøde for at køre i bil uden at bruge sikkerhedsselen.
Der gælder særlige regler, når der er børn med i bilen. Mindre børn skal være spændt fast med sikkerhedsudstyr (fx en barnestol), der passer til barnets højde, alder og vægt. Man kan få en bøde, hvis man har børn med i bilen, som ikke er spændt korrekt fast.

Fartgrænser

Der er fartgrænser på de danske veje – også på motorvejene. For eksempel må personbiler højst køre:

•50 km/t i tættere bebygget område
•80 km/t uden for tættere bebygget område
•80 km/t på motortrafikveje (90 km/t kan være tilladt, hvis det er vist med skilte)
•130 km/t på motorveje (med mindre der er skiltet med en lavere hastighedsgrænse).
Politiet laver ofte fartkontrol på vejene. Og nogle steder opstilles der fotofælder, der er automatisk fartkontrol. Det betyder, at farten bliver målt automatisk, og der kan blive taget et billede af éns bil og nummerplade, hvis man kører for hurtigt. En billist kan blive straffet med fx en bøde, hvis vedkommende kører for hurtigt.

Alkohol og rusmidler

Der er en grænse for, hvor meget alkohol en person må have i blodet, hvis han eller hun kører bil i Danmark. Det er ulovligt at køre bil med mere end 0,5 promille. Hvis politiet har mistanke om, at en billist er påvirket af alkohol, vil politiet normalt på stedet måle, om vedkommende har drukket for meget alkohol. Det er også forbudt at føre bil, når man er påvirket af stoffer som fx hash, eller påvirket af medicin eller træthed.

Klip i kørekortet

Billister, der overtræder visse regler i trafikken, kan risikere at få et klip i sit kørekort ud over den bøde, vedkommende skal betale. Et klip er en registrering af en grov færdselsovertrædelse. Hvis en person får tre klip i sit kørekort inden for en periode på tre år, skal han eller hun bestå både en teoretisk og praktisk prøve inden for tre måneder for at beholde kørekortet. Man kan få flere klip på én gang, og man kan i så fald risikere at miste sit kørekort for en periode.

Forsikringer

Folk, der ejer en bil, skal have en særlig ansvarsforsikring. Den dækker fx de skader, man laver på andre biler. Det er også muligt at tegne en kaskoforsikring. En kaskoforsikring dækker bl.a. skader på egen bil. En kaskoforsikring er ikke obligatorisk.