Forberedelse til medborgerskabsprøven (2020)

Medborgerskabsprøven – den 6. juni 2019

1. Hvor højt er Danmarks højeste geografiske punkt?
A.
B.
C.
2. Hvor tit er der valg til Europa-Parlamentet?
A.
B.
C.
3. Hvor gammel skal man være for at kunne få statens uddannelsesstøtte (SU)?
A.
B.
C.
4. Hvilken international organisation blev Danmark medlem af i 1949?
A.
B.
C.
5. Hvilken af følgende ø-grupper er med i det danske rigsfællesskab?
A.
B.
C.
6. Hvad er værnepligt?
A.
B.
C.
7. Har man ifølge Grundloven ret til at danne foreninger i Danmark?
A.
B.
8. Hvad er en kollektiv overenskomst?
A.
B.
C.
9. Hvor tit er der valg til Folketinget?
A.
B.
C.
10. Hvad er normalt ikke gratis for voksne i Danmark?
A.
B.
C.
11. Hvordan bliver det afgjort, hvem der skal være konge eller dronning i Danmark?
A.
B.
C.
12. Hvornår er Danmarks Riges Grundlov fra?
A.
B.
C.
13. Hvad hedder farvandet mellem Fyn og Sjælland?
A.
B.
C.
14. Kan politikerne bestemme, hvordan domstolene skal afgøre en konkret retssag?
A.
B.
15. Hvem har normalt forældremyndigheden over et fælles barn, når forældrene er gift med hinanden?
A.
B.
C.
16. Hvilken af følgende er en kristen helligdag?
A.
B.
C.
17. Hvornår er det påske?
A.
B.
C.
18. Hvor gammel skal man normalt være for at blive gift i Danmark?
A.
B.
C.
19. I hvilken pasningsordning bliver barnet passet i et privat hjem?
A.
B.
C.
20. Er undervisningen gratis på de offentlige gymnasier?
A.
B.
21. Hvor kan man læse medicin og uddanne sig til læge?
A.
B.
C.
22. Hvad fremstiller den danske virksomhed Vestas?
A.
B.
C.
23. Hvad er boligstøtte?
A.
B.
C.
24. Hvor mange ugers ferie har man normalt ret til som lønmodtager i Danmark?
A.
B.
C.
25. Hvad er Ludvig Holberg særlig kendt for?
A.
B.
C.