Forberedelse til medborgerskabsprøven (2022)

Medborgerskabsprøven: den 25. nov. 2020

 
1. Hvor ligger Danmarks andenstørste by, Aarhus?
A.
B.
C.
2. Hvad hedder farvandet mellem København og Sverige?
A.
B.
C.
3. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?
A.
B.
C.
4. Hvilket land blev Danmark besat af den 9. april 1940?
A.
B.
C.
5. Hvornår blev protestantismen indført i Danmark?
A.
B.
C.
6. Hvor mange medlemmer har Folketinget?
A.
B.
C.
7. Hvornår er der tradition for at samles om aftenen og tænde bål?
A.
B.
C.
8. Hvilken organisation blev Danmark medlem af i 1945?
A.
B.
C.
9. Skal man være dansk statsborger for at kunne stemme til folketingsvalg i Danmark?
A.
B.
10. Hvor stor en andel af Folketingets medlemmer er kvinder?
A.
B.
C.
11. Hvad er værnepligt?
A.
B.
12. Hvem står for driften af folkeskolerne?
A.
B.
13. Hvor ofte skal der ifølge grundloven afholdes folketingsvalg?
A.
B.
C.
14. Hvem vælger en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads?
A.
B.
15. Er det gratis at låne bøger på landets folkebiblioteker?
A.
B.
16. Hvad er den mest almindelige arbejdstid, hvis man er ansat på fuldtid?
A.
B.
C.
17. Hvilken af følgende virksomheder producerer vindmøller?
A.
B.
C.
18. Hvornår fik Danmark for første gang en kvindelig statsminister?
A.
B.
C.
19. Hvilken rolle har dronningen blandt andet?
A.
B.
C.
20. Hvilken forfatter har skrevet eventyret Den Grimme Ælling?
A.
B.
C.
21. Hvor mange medlemmer af Folketinget er valgt i Grønland?
A.
B.
C.
22. Hvilken rettighed er sikret i grundloven?
A.
B.
C.
23. Har kvinder ifølge dansk lov ret til samme løn som mænd for samme arbejde?
A.
B.
24. Hvad er en kollektiv overenskomst for privat ansatte?
A.
B.
C.
25. Er det forbudt at slå børn i Danmark?
A.
B.