Forberedelse til medborgerskabsprøven (2022)

Medborgerskabsprøven: den 24. november 2021

 
1. Kan man få arbejdsløshedsdagpenge uden at være medlem af en arbejdsløshedskasse (A-kasse)?
A.
B.
2. Hvilken rettighed er beskyttet af den danske grundlov?
A.
B.
C.
3. Hvornår blev protestantismen indført i Danmark?
A.
B.
C.
4. Hvem holder sin nytårstale den 31. december?
A.
B.
5. Hvad hedder farvandet mellem Fyn og Sjælland?
A.
B.
C.
6. Skal man være dansk statsborger for at stemme til folketingsvalg?
A.
B.
7. Hvornår kan man som hjemmeboende tidligst få SU (Statens Uddannelsesstøtte)?
A.
B.
C.
8. Har en medarbejder altid krav på at arbejde deltid?
A.
B.
9. Skal forældre normalt betale for, at deres børn går i en friskole eller privatskole?
A.
B.
10. Hvem har den dømmende magt?
A.
B.
C.
11. Hvilken af følgende virksomheder producerer vindmøller?
A.
B.
C.
12. Hvor ofte er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd?
A.
B.
C.
13. Betyder en betinget fængselsstraf, at man skal direkte i fængsel?
A.
B.
14. Hvad er P.S. Krøyer særlig kendt for?
A.
B.
C.
15. Ved hvilken by i Jylland ligger Danmarks nordligste punkt Grenen?
A.
B.
C.
16. I forbindelse med hvilken mærkedag klæder børn sig ud og slår katten af tønden?
A.
B.
C.
17. Hvem vælger en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads?
A.
B.
C.
18. Hvor mange medlemmer af Folketinget er valgt på Færøerne?
A.
B.
C.
19. Ved hvilken bygning blev der begået et terrorangreb i 2015?
A.
B.
C.
20. Hvor mange regioner er Danmark opdelt i?
A.
B.
C.
21. Hvem står for driften af de offentlige sygehuse?
A.
B.
C.
22. Hvilket område mistede Danmark i 1864?
A.
B.
C.
23. Hvad hedder Danmarks første kvindelige statsminister?
A.
B.
C.
24. Hvad fejres hvert år den 5. juni?
A.
B.
C.
25. Hvornår er man ifølge loven myndig i Danmark?
A.
B.
C.